Ons vaandel

Na de oprichting in 1856 had het koor korte tijd een klein vaandel, ook wel bannier genoemd. Na twee jaar werd door de Gulpense bevolking uit dankbaarheid een vaandel in drapeau uitvoering aan het koor geschonken met een afbeelding van de patroonheilige en als opdruk: Galoppe 1858, Societé St. Cécile.

Na dertig jaar was vervanging kennelijk gewenst en in augustus 1889 maakte het bestuur bekend dat het boven verwachting in staat was gesteld over te gaan tot de aankoop van een nieuwe drapeau. De gelden die daarvoor konden worden besteed bedroegen ongeveer 600 franken. De vervaardiging werd opgedragen aan de heer F. Stoltzenberg te Roermond. Dat was in die tijd een gerenommeerd atelier dat nauw samenwerkte met Pierre Cuypers. Het vaandel is met een afbeelding (nr. 34 a) opgenomen in een gezamenlijke catalogus uit 1890 van de ateliers Stoltzenberg en (Pierre) Cuypers. De firma Stoltzenberg met textilia (paramenten) en vaatwerk en Cuypers met beelden, altaren en kruiswegen.

De beschrijving van het vaandel door mevrouw D. Lucassen in 2006 luidt: 'Ruitvormig vaandel met naar achter gevouwen flappen. Centrale voorstelling met Cecilia in Romeinse kleding aan een orgel in ovaal kader met een lijst van geborduurde ranken. Boven en onder tekstbanderollen. Rondom bladranken met jaartal. Bovenaan een stralende ster. Kleuren: Bordeauxrood, ecru, beige azuurblauw, roze, groen. Formaat: br. x h: 97 x 175 (diagonale ruitvorm in omgeslagen toestand). Maker/ ontwerper: Stoltzenberg Roermond. Datering 1889. Herkomst: Gulpen. Tekst: ZANGVEREENIGING ST. CECILIA GULPEN, 1889.

Tot de jaren zestig van de twintigste eeuw was het gebruikelijk dat het vaandel meeging bij iedere gelegenheid en uittreding van het koor, dat in 1966 nog geen uniforme kleding had.

Er was dan ook de functie van vaandeldrager, die het als een eretaak beschouwde het vaandel te dragen en weer veilig thuis te brengen. De medailles die op concoursen en dergelijke werden verkregen, werden bij wijze van trofee aan het vaandel gehangen.

"Met trots mijne heren, heb ik altijd mijne plaats achter het vaandel ingenomen; het vaandel hetwelk ons meermalen ten strijde en ter overwinning gevoerd heeft", sprak president Ed Ploem op 25 juni 1912 na een concours te Mheer.

Het was logisch dat het vaandel dat in weer en wind werd meegevoerd, veel te lijden had. De laatste decennia wordt het alleen nog bij bijzondere concerten opgesteld. Representatieve verplichtingen als de schutterij en de harmonie, waarbij het vaandel als visitekaartje voor de vereniging fungeert, kent Zangvereniging St. Caecilia nauwelijks meer.

In het jubileumjaar 2006 toen het 150 jarig bestaan van Caecilia werd gevierd , is ook offerte gevraagd voor restauratie van het vaandel, echter in het omvangrijke jubileumprogramma was dit helaas niet ook nog te realiseren. Geruime tijd hebben wij met deze wens geleefd, tot op een gegeven moment de provincie Limburg hierin participeerde en Caecilia in 2010 bovendien een gulle sympathisant in Gulpen vond die het aanzienlijke niet gesubsidieerde deel voor zijn rekening nam.
Aldus ging de wens van Caecilia alsnog in vervulling en heeft textielrestauratrice mevrouw Doortje Lucassen uit Maastricht het omvangrijke specialistische karwei geklaard. Zij heeft samen met burgemeester Bas van den Tillaar de onthulling op 27 maart 2011 verricht en voor de leden een toelichting geven op de restauratie van het vaandel.

Het ruim 120 jaar oude verenigingsicoon, dat met het doel van conservering is gerestaureerd, heeft een permanente ereplaats gekregen in het trappenhuis van repetitielokaal Herberg De Zwarte Ruiter.

Lijst van medailles aan drapeau

Gedenkpenning zj
Internationaal zangconcours Cum Laude 1e prijs, lauwertak zj
Souvenir de l'Harmonie de Schimmert à la Societate de chant de Galoppe zj
Hoensbroek 16 juni 1863
Société de chant Gulpen, Festival de Hulsberg op 7 juni 1864
Uit dankbaarheid door de jonggezellen van Gulpen aan hun edel zangkoor 1868
Hulde aan het zangkoor door de jongelingsschap van Gulpen 1870
Concordia Vijlen. Herinnering aan het muziekfeest op 10 september 1876 1876
Harmonie van Gulpen 12,5 bestaan (30 juni 1878) 1878
Harmonie van Mheer 55 jaar bestaan. Festival 7 juli 1878
Zanggemeenschap mannenkoor 20 juni 1881 van Wahl-en Nijswiller 1881
Internationaal schuttersfeest 30 juni van de Koninklijke Schutterij Gulpen 1884
Fouron St. Martin Festival du 7 B.R.E 1884
Sociëteit Harmonie Mechelen. Wittem 50-jarig jubelfeest 1835-1885 22 juni 1885
Limburgsche muziekwedstrijd te Valkenburg. Landbouw Casino, Valkenburg 1886
Grand Concours International de chant des 485. septembre 1887
(6e disc. gretny Liège (A. Fisch)
1887
Muziekfeest Epen. Harmonie de Vriendenkring 1888
Fanfare St. Gerlach Houthem. Muziekfeest 10 juni 1889 1889
St. Pancratius Heerlen Festival op 4 juni 1891
Wilhelmina Koningin der Nederlanden Festival op 28 juni van Harmonie Amicitia, Banholt 1896
Harmonie van Gulpen. Muziekfeest 7 juni 1897 1897
Wilhelmina Koningin der Nederlanden, 75-jarig bestaan harmonie. Festival Mheer op 18 juli 1897
Leopold I - Leopold II. Ville de Verviers Société Royales L'emulation 1855-1905 en L'orpheon1877-1905 en Lórpheon 1877-1905. Fétes Jubilaires concour international de Chant d'esemble 1905

Ontleend aan archief Wiel Vliegen

Vaandel in 1890
Voor restauratie
Na restauratie