Caecilia feest op 22 november

Op 22 juli werd in Herberg de Zwarte Ruiter ons jaarlijks Caecilia feest gehouden. Dit jaar kreeg dit feest extra glans doordat ons erelid Fred Jaminon werd geëerd met de functie van erevoorzitter. Tevens werd Wiel Olislagers benoemd tot lid van Verdienste.