Optreden Bierfeesten Gulpen

Dit jaar heeft een groep zangers van Caecilia voor de eerste maal een optreden verzorgd bij de seniorenmiddag tijdens de bierfeesten. Samen met accordionist Hay Heidendal werden meerdere leuke en herkenbare limburgse liedjes gezongen, die door het aanwezige publiek goed werden ontvangen. De solistische bijdragen waren van niet minder dan onze eigen Sjef Pietersma !