Caecilia feest op 18 november

Zoals ieder jaar gebruikelijk. heeft het CPC ook dit jaar weer een heel gezellig Caeciliafeest georganiseerd. Dit jaar was het motto: de jongens tegen de meisjes [naar analogie van het gelijknamige TV-programma].

Daarnaast viel Ber Leveau de grote eer te beurt dat hij zich, vanaf nu, Erelid van Caecilia mag noemen. Door onze voorzitter werd hij geroemd voor zijn grote verdiensten voor Caecilia en kreeg dan ook de Oorkonde uitgereikt.