Mannenzangvereniging st. Caecilia uit Gulpen telt circa 40 leden. Het repertoire van St. Caecilia is veelzijdig; van opera tot rock 'n roll en van operette tot negrospiritual. Hoewel St. Caecilia een profaan koor is, worden ook H. Missen opgeluisterd met passend kerkelijk repertoire. Het kerstrepertoire neemt een belangrijke plaats in, omdat het koor jaarlijks enkele kerstconcerten verzorgt. Het koor staat onder leiding van Renate Rothbauer

Het koor is steeds een graag geziene gast op concerten, niet alleen in de Zuid-Oosthoek maar ook daarbuiten. De hoogstaande kwaliteit komt mede tot stand door de grote kameraadschap en saamhorigheid binnen het koor.

Vanwege de vele verdiensten voor het culturele leven is aan zangvereniging St. Caecilia de Koninklijke Erepenning van Hare Majesteit Koningin Beatrix uitgereikt en wel in 1981 bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het koor.

Zoek op ...